Nättjänster

Välkommen till ProAgrias nättjänster!

ProAgria nättjänster erbjuder till ditt förfogande produktions- och ekonomidatabanker inom lantbruket. Du får
  • uppföljningsuppgifter om ditt eget företags utveckling
  • åskådliga jämförelser med resultat från andra gårdar
  • uppgifter om tillämpningar på de bästa företagen
  • bakgrundsstöd vid definiering av egna målsättningarProAgrias Nättjänster
  • Fungerar bäst med Google Chrome och Firefox - webbläsare.
  • För utskrift kan du behöva Microsoft Excel-program.
Producent:
ProAgria Keskusten Liitto
Förverkligas av:
Mtech Digital Solutions Ab